paseknowy

ZFŚS - komunikaty

Informacja

Przyznawanie i wysokość pomocy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków funduszu. 

W związku z tym prosimy o wypełnienie Oświadczenia o dochodach rodziny (druk do pobrania), stanowiącego podstawę obliczania kwoty dofinansowania ze środków funduszu.

Wypełnione oświadczenia prosimy składać do 10 maja 2017 r. (A. Olejniczak-Musiał, pokój nr 107).

 

UWAGA!!
Zgodnie z §8 pkt 9 „Regulaminu ZFŚS KPCEN we Włocławku” odmowa udzielenia informacji o dochodach lub nieudzielenie informacji o dochodach przez osobę uprawnioną do korzystania ze środków funduszu skutkuje pominięciem w przyznawaniu usług i świadczeń ze środków funduszu.

 

***

 

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…

 

IMG 8533Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Długoletniego Pracownika - Zygmunta Chochoła.

 

Odszedł człowiek niezawodny, pomocny i przyjazny. 
Zawsze mogliśmy na niego liczyć.
Rano witał nas pogodnym spojrzeniem, serdecznym gestem i miłą rozmową .
Jego pasja rowerowa i energia były dla nas inspiracją.
Był wrażliwy i ciekawy świata odkrywanego tysiącami kilometrów przejechanych na dwóch kółkach.
Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi.

 


Dyrektor i Pracownicy 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
we Włocławku