pasek2019

Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015 
- wojewódzka konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

 1 przy notatceWojewódzka konferencja Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014/2015, którą zorganizowały Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, odbyła się 9 czerwca 2014 r. w Toruniu, w Copernicus Toruń Hotel.

.

   Spotkanie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej omówiła kluczowe zagadnienia dotyczące:

  • zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (tzw. duża ustawa podręcznikowa - ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu),
  • nieodpłatnego podręcznika do klasy I szkoły podstawowej Nasz Elementarz,
  • projektu E-podręczniki oraz wykorzystania zasobów portalu Scholaris

Tematyka konferencji wzbudziła żywe zainteresowanie uczestników, którzy zadawali przedstawicielce MEN liczne pytania.
   Z zaproszenia na konferencję skorzystali dyrektorzy szkół podstawowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, doradcy metodyczni i nauczyciele. Ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 500 osób z całego województwa.
   Gospodyniami konferencji były dyrektorki KPCEN - ów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: Mariola Cyganek (KPCEN w Bydgoszczy), Grażyna Troszyńska (KPCEN we Włocławku) oraz Małgorzata Trzeciak (KPCEN w Toruniu).
   Na zakończenie spotkania panie przedstawiły główne kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.
   Koordynatorkami rejonowymi konferencji były konsultantki: Izabela Kaszubska-Tomaszewska (KPCEN we Włocławku); Grażyna Szczepańczyk (KPCEN w Bydgoszczy) i Marzenna Wierzbicka (KPCEN w Toruniu), która poprowadziła konferencję.
Przedsięwzięcie współfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zdjęcia wykonali: Krzysztof Kosiński, Jan Szczepańczyk i Tadeusz Wański.

Gościom i Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.