pasek2019

Podstawa programowa kształcenia w zawodach, w praktyce 
- wojewódzka konferencja z udziałem i pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej 

11Perspektywy kształcenia zawodowego w kraju i województwie kujawsko-pomorskim, doświadczenia we wdrażaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej - to tylko wybrane zagadnienia, które poruszono podczas wojewódzkiej konferencji, która odbyła się 2 czerwca 2014 r. we Włocławku.

.

W spotkaniu udział wzięła Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej; Domicela Kopaczewska Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski; Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty; Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Czesław Ficner Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W konferencji licznie uczestniczyli dyrektorzy szkół kształcących zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, ośrodków doradztwa zawodowego, przedstawiciele jst.
Pojawił się nastrój na odbudowę szkolnictwa zawodowego. Dyplom uczelni wyższej nie zawsze gwarantuje pracę, stąd m.in. zainteresowanie szkolnictwem zawodowym wśród gimnazjalistów. Dlatego trzeba odbudować, tak by ogólne szkolnictwo i szkolnictwo zawodowe były na równi do wyboru. Rok 2014 i 2015 dedykuję szkolnictwu zawodowemu. – powiedziała podczas konferencji Minister Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji podejmowane były zagadnienia związane z kształceniem zawodowym w aspekcie krajowym i regionalnym. Wskazano na szanse rozwoju szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 i działania w kierunku wyjścia naprzeciw potrzebom rynku pracy. Ważnym tematem poruszonym podczas konferencji było kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście wyników nadzoru pedagogicznego. W czasie konferencji zostały wypracowane wnioski dotyczące kształcenia zawodowego, które zostaną przekazane do MEN, Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty.

Wszystkim Gościom, Uczestnikom i mediom składamy serdeczne podziękowania za udział.