pasek2019

Uczyć ciekawie i efektywnie

Uczyć ciekawie i efektywnie - koncepcja pedagogiczna i techniki pracy szkolnej Celestyna Freineta na etapie edukacji wczesnoszkolnej czytaj .

.