pasek2019

Podsumowanie Konkursu Regionalnego „TUWIM W OCZACH DZIECKA”

1

18 grudnia 2013r., w KPCEN we Włocławku, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci „Tuwim w oczach dziecka”. Ideę przedsięwzięcia przedstawiła przybyłym gościom – dzieciom, rodzicom i nauczycielom Grażyna Troszyńska dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem konkursu było upowszechnienie utworów Juliana Tuwima wśród 5-6 letnich dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz zaprezentowanie prac dzieci uzdolnionych plastycznie.

Na konkurs wpłynęły 144 prace, które poddane zostały ocenie według ustalonych kryteriów:

  • zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • estetyka wykonanej pracy.

Komisja konkursowa w składzie: Irena Kaczmarowska, Izabela Kaszubska – Tomaszewska, Katarzyna Zawacka przyznała w poszczególnych grupach wiekowych 5 równorzędnych nagród oraz 10 wyróżnień.

Laureaci nagrodzeni oraz wyróżnieni oglądaj .

Galeria zdjęć oglądaj .

 

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki i dyplomy. Uroczystość zakończenia konkursu uświetnił występ dzieci z Przedszkola Publicznego nr 19 z Włocławka. Uczestnicy zwiedzili również wystawę wspaniałych prac dzieci.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie i umożliwienie dzieciom uczestnictwa w konkursie.

Irena Kaczmarowska

Izabela Kaszubska- Tomaszewska

Katarzyna Zawacka

Konsultanci KPCEN we Włocławku

.