pass1920

Drzwi Otwarte 2019

miniido19Drzwi Otwarte Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku to wyjątkowa dedykacja dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oraz dla miłośników edukacji, zaprezentowana 25 października.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili Maria Mazurkiewicz-Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Domicela Kopaczewska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Barbara Kuklak - wizytator Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Dyrektor placówki Grażyna Troszyńska przedstawiła ofertę KPCEN, obrazując ją komentarzem do krótkiego filmu promocyjnego oraz zaprosiła do korzystania z oferty szkoleniowej.

Uchwycić to co niedostrzegalne w matematyce, poruszyć matematyczną wyobraźnię ucznia i nauczyciela, zwrócić uwagę na abstrakcyjną naturę pojęć matematycznych oraz zgłębić tajemnicę fraktali oto interesujące treści naszego spotkania z panią prof. Małgorzatą Makiewicz. W wykładzie inauguracyjnym podkreśliła znaczenie matematyki i jej zastosowanie na całym świecie w nowoczesnej edukacji oraz zwróciła uwagę na szanse i zagrożenia (fotografia, papieroplastyka, rzeźba, taniec, medycyna, architektura) dla edukacji matematycznej oraz na różnicę pomiędzy widzę a wiem w matematyce szkolnej. Pani profesor podkreśliła przede wszystkim wartość kultury matematycznej, ponieważ stanowi ona podstawę do budowania fundamentów w nauczaniu tego przedmiotu od najmłodszych lat.

Interesującymi wydarzeniami tego dnia były prezentacje nowoczesnych narzędzi technologicznych w edukacji – można było poeksperymentować z zastosowaniem czujników elektronicznych, zaobserwować i doświadczyć zabaw z różnymi robotami edukacyjnymi, a także wyruszyć w podróż do świata rozszerzonej rzeczywistości. Niemałe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły również gry i grywalizacja, które inspirowały nauczycieli do podejmowania działań w kierunku uatrakcyjniania procesu kształcenia z udziałem nowoczesnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Włączenie ich w edukację na pewno będzie przyjemnością zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Nauczyciele i pedagodzy szkolni mieli okazję do wymiany doświadczeń w ramach doradztwa zawodowego. Zespół doradców zawodowych przekazał informacje dotyczące budowy i realizacji programów z tego obszaru oraz udostępnił materiały promocyjne wraz z zaproszeniem do korzystania z wiedzy i doświadczeń nauczycieli konsultantów i nauczycieli bibliotekarzy w bieżącym roku szkolnym.