pasek2019

Warsztaty dla zawodowców

warsztatyW związku z koniecznością zatwierdzenia szkolnych planów nauczania do końca sierpnia 2019 roku zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół szkolnictwa branżowego na 6-godzinne warsztaty metodyczne z Metodologii opracowania planu nauczania do zawodu na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Termin:
22.08.2019 r., godz. 10.00-15.00

buttonnowy

W programie warsztatów praktyczne ćwiczenia z podstaw tworzenia programu nauczania dla danego zawodu.

W programie warsztatów:

a) Analiza nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie
b) Klasyfikacja efektów kształcenia
c) Oznaczenie kryteriów weryfikacji
d) Szacowanie liczby godzin