pasek2019

Odkryj talent w swoim uczniu 2019

ludzik motminiKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest Miejscem Odkrywania Talentów. W związku z tym zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie - Odkryj talent w swoim uczniu 2019, którego celem jest prezentacja szerokiego spektrum działań pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym.

Najaktywniejszym szkołom/placówkom rozwijającym uzdolnienia uczniów przyznana zostanie przez nasze Centrum Statuetka Odkryj talent w swoim uczniu – Lider roku 2019 jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi uzdolnień.

Zapraszamy dyrektorów do zgłaszania swoich szkół/placówek.

Termin nadsyłania prac/wniosków został przedłużony do 31 maja br.

otwuma2