pasek2019

Teatroteka Szkolna

logaminiartW jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać na warsztatach Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?
BEZPŁATNE warsztaty odbędą się 20 maja godz. 15.00.

buttonnowy

Celem warsztatów jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego oraz narzędzi umieszczonych na portalu Teatroteka Szkolna

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć oraz materiały audiowizualne.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego utworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – praca z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która wykorzystuje język teatru, nadawanie i odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji.