pasek2019

Niebieski Tydzień

autzmnŚwiatowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który przypada 2 kwietnia, to jedna z ważnych inicjatyw propagujących wiedzę w kwestii autyzmu.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ramach włączenia społecznego osób z autyzmem organizuje w ciągu całego roku wiele adekwatnych form doskonalenia dla nauczycieli, wspomagając ich warsztat pracy w tym obszarze.

W Europie żyje ok. 5 milionów osób z autyzmem, dla których każda zmiana społecznej świadomości ma bardzo duże znaczenie, dlatego inne postrzeganie świata zasługuje na nasze zrozumienie.
Przypominamy o prawach, wolnościach i potrzebach ludzi dotkniętych autyzmem, aby mogli realizować swój potencjał i w pełni korzystać z istniejących możliwości wsparcia i życia w społeczeństwie.