pasek2019

W kwietniu dołącz do Antypiratów

Zapraszamy szkoły do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci, której organizatorem jest nasze Centrum.

Działania Kwietniowych Antypiratów sprzyjają kształtowaniu naszych uczniów na aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych użytkowników informacji oraz dóbr kultury. Uczestnictwo w akcji to także wdrażanie zapisów nowej postawy programowej kształcenia ogólnego oraz priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 w obszarze rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Akcja ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania etycznego, legalnego oraz zgodnego z prawem korzystania z opublikowanych utworów (książek, filmów, muzyki, grafiki, itp.), udostępniania wizerunku oraz doskonalenia umiejętności rozróżniania informacji prawdziwych i rzetelnych od tak zwanych fake newsów.

Więcej informacji o akcji TUTAJ.

Korzyści z uczestnictwa w akcji KWIETNIOWI ANTYPIRACI:

DLA SZKÓŁ:

  • Promocja ogólnopolska.
  • Promocja w mediach regionalnych.
  • Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa i KO.

DLA KOORDYNATORA:

  • Włączenie szkoły i uczniów w działania o charakterze ogólnopolskim.
  • Przekazywanie wiedzy o własności intelektualnej, odpowiedzialnym i legalnym korzystaniu z zasobów.
  • Opublikowanie przygotowanych przez siebie materiałów w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

DLA UCZNIÓW:

  • Udział w ogólnopolskich działaniach na rzecz idei istotnej w społeczeństwie informacyjnym.
  • Pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniem z zasobów.
  • Dobra zabawa.
  • Okazja do wykazania się kreatywnością.