pass1920

Podsumowanie etapu rejonowego Konkursu o Wielkich Polakach

minwpp1928 lutego w sali dydaktycznej naszego Centrum odbyło się uroczyste podsumowanie etapu rejonowego VII edycji Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach, którego tegorocznym bohaterem jest Marian Rejewski - matematyk, kryptolog, który złamał szyfr Enigmy.

W uroczystości uczestniczyli: Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Małgorzata Kowalczyk-Przybytek – dyrektor Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku, a także ks. dr Paweł Nowogórski – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, główny organizator konkursu.

Postać Mariana Rejewskiego przybliżyła inscenizacja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku.

Kulminacyjnym momentem było wręczenie nagród, które otrzymali:

Komisja nr 3:
I miejsce: Agata Szeląg – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim,
II miejsce: Krystian Koziński – uczeń Szkoły Podstawowej w Osięcinach,
II miejsce: Piotr Paczkowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Osięcinach,
III miejsce: Hanna Korycka – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach,
III miejsce: Szymon Rosłonowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole.

Komisja nr 5:
I miejsce: Oliwia Gałkowska – uczennica Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie,
II miejsce: Mateusz Dunajski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem,
III miejsce: Julia Marcińczyk – uczennica Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem,
III miejsce: Sebastian Rejewski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim.

Laureaci I miejsca otrzymali rowery, natomiast II i III miejsca pamiątkowe albumy. Gratulujemy zwycięzcom etapu rejonowego, ich opiekunom i rodzicom.

Etap wojewódzki odbędzie się 21 marca o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zaś uroczysta gala podsumowująca w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku 10 kwietnia o godz. 12.00.