pasek2019

XV Narodowy Dzień Życia

ndz19mini21 marca w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku odbyła się konferencja regionalna związana z obchodami XV Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pod hasłem Życie jest sztuką.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Organizatorem przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej - Referat Duszpasterstwa Rodzin, Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, Oddział we Włocławku, Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku oraz Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. 

Obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia zainaugurowano Mszą świętą we włocławskiej katedrze.
Następnie uroczystości przeniosły się do Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, gdzie wręczono nagrody laureatom konkursów.

Prezentujemy listę laureatów i prace nagrodzone.

Uczestnicy konferencji wysłuchali Dwugłosu: Życie jest sztuką – świadectw życia: Małgorzaty Waszkiewicz, malarki malującej stopą oraz Wiesława Miętkiewicza, który mówi o sobie, że jest ”wielkim przyjacielem człowieka”.

Głównym wątkiem spotkania było ukazanie wartości każdego życia, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na osoby z niepełnosprawnością, a także ukierunkowanie ucznia ku wartościom i aktywności w życiu społecznym.

Dziękujemy nauczycielom, katechetom, wychowawcom, doradcom życia rodzinnego, delegacjom uczniów za tak liczne przybycie i udział w przedsięwzięciu, a gospodarzom za serdeczne i gościnne przyjęcie.