pasek2019

Promujemy Talenty

dotx2Dzień Odkrywania Talentów obchodzony corocznie 21 marca jest doskonałą okazją do zaprezentowania dokonań uzdolnionych uczniów.
KPCEN we Włocławku po raz kolejny zwraca się do szkół/placówek o przesyłanie materiałów ukazujących rozwój uzdolnień uczniów/dzieci do 14 marca.

Główną ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie dobrych praktyk, które stanowią inspirację do podejmowanych twórczych działań. 

Prosimy o przysyłanie lub osobiste przekazanie 5 zdjęć uczniów/dzieci w działaniu lub wytworów ich prac z krótkim komentarzem (maksymalnie 5 zdań). Do materiału zdjęciowego należy załączyć oświadczenie dyrektora szkoły/placówki o posiadaniu zgody
na udostępnienie wizerunku i upowszechnianie danych osobowych uczniów/dzieci.

Organizatorzy przedsięwzięcia zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek edytorskich, wyboru materiałów, nieodpłatnego zamieszczania ich na stronach internetowych KPCEN we Włocławku i wykorzystywania do celów edukacyjnych.

Opracowany materiał prosimy przesyłać do 14 marca 2019 roku pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (dotyczy II, III i IV etapu edukacyjnego), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (dotyczy przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej) lub pocztą tradycyjną na płytach CD. Poniżej podajemy adres:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek.

Do przesłanych materiałów należy załączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/nauczyciela. Dokument, do pobrania, zamieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce Wirtualny Dzień Odkrywania Talentów.