pasek2019

Czytanie i programowanie - jak się to robi w bibliotece szkolnej?

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty, na których zainspirujemy uczestników, jak jednocześnie rozwijać czytelnictwo i myślenie komputacyjne.
Warsztaty Czytanie i programowanie pokażą, że wymienione tu dwa obszary nie wykluczają się, ale wspierają.

Termin:
17.11.2018 r., godz. 9.00-14.00

buttonnowy

Tematyka warsztatów wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.