pasek2019

Agresja dziecka 

Uczestnicy warsztatów Jak eliminować agresywne zachowania dziecka? poszerzą kompetencje w zakresie postępowania wychowującego, kształtującego zachowanie bez agresji, wymagającego wysiłku ze strony dorosłego i samego dziecka.

Terminy:
26.09.2018 r., godz. 15.00-17.30
02.10.2018 r., godz. 15.00-17.30
09.10.2018 r., godz. 15.00-17.30

buttonnowy

Zapraszamy nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradców metodycznych.

Poruszane zagadnienia

  • Agresja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Inteligencja emocjonalna a agresja. 
  • Sposoby eliminowania dziecięcej agresji wspólnie z rodziną dziecka.