banernew

Ocena pracy nauczyciela

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów oraz zainteresowanych nauczycieli na warsztaty Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji przepisów prawa oświatowego.
Każdy z uczestników otrzyma przykładowe materiały.

Termin:
20.08.2018 r., godz. 9.00-12.45

Uczestnik: 

  • apozna się z obowiązującymi zmianami w przepisach prawa
  • sporządzi dokumentację związaną z dokonywaniem oceny pracy nauczyciela – arkusz oceny pracy z kryteriami i wskaźnikami, przeliczniki oceny