pasek2019

Laureaci II Przeglądu „Na kujawską nutę” wyłonieni

mininakujaw

29 maja 2018 już po raz drugi odbył się Przegląd dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu „Na kujawską nutę”.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Przegląd adresowany był do uczniów edukacji wczesnoszkolnej i grup  dziecięcych z przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz innych form wychowania  przedszkolnego, z powiatów lipnowskiego, rypińskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego i Miasta  Włocławek,  podejmujących aktywność wokalno‐taneczną zainspirowaną folklorem Kujaw.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dyrektor KPCEN we Włocławku Grażyna Troszyńska wręczyła zwycięzcom okolicznościowe fajanse. Wszystkie dzieci otrzymały plecaki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 180 dzieci z przedszkoli i szkół.

Laureaci w kategoriach:

  • Przedszkola:

I miejsce – Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Lubrańcu,

II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 1 „Kraina Bajek” w Brześciu Kujawskim,

III miejsce – Przedszkole Publiczne nr 26 „Kujawska Przystań” we Włocławku.

  • W grupie edukacja wczesnoszkolna Jury przyznało wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.