pasek2019

Kwietniowi Antypiraci

copy 1Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci, której celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania etycznego, legalnego korzystania z opublikowanych utworów oraz odpowiedzialnego publikowania własnej twórczości.

Udział w akcji polega na zorganizowaniu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) przedsięwzięć edukacyjnych związanych z książką, prawami autorskimi, etycznym i legalnym korzystaniem z utworów nie znajdujących się w domenie publicznej.

Jakie są korzyści związane z uczestnictwem w akcji?

  • zaprezentujecie swoją placówkę i własne działania na krajowej mapie przedsięwzięcia,
  • będziecie kształtować postawy swoich uczniów i zachęcać do czytania,
  • połączycie w tej akcji działania, aby zyskały ogólnopolski wymiar,
  • otrzymacie materiały dydaktyczne, którymi możecie się zainspirować,
  • otrzymacie imienny certyfikat uczestnictwa w akcji jako organizatorzy wydarzenia.

Rejestracja, szczegóły, inspiracje, przykładowe scenariusze działań na naszym blogu.