pass1920

kn-kon

Konkurs z wiedzy leśnej dla szkół podstawowych organizowany jest przez Nadleśnictwo Włocławek we współpracy ze Szkołą Podstawową nr.12 we Włocławku.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek tj. ul. Ziębia 13 w dniu 16.04.2019 r. w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy 3 oraz klasy 6. W każdej z kategorii szkoła może zgłosić po dwóch uczestników.

Regulamin
Karta zgłoszeniowa