pasek2019

drog-kon

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłasza II edycję Wojewódzkiego Konkursu DROGOWSKAZ
Honorowy Patronat objął nad przedsięwzięciem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Konkurs skierowany jest do szkolnych doradców zawodowych, koordynatorów wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego wszystkich typów szkół i placówek oraz nauczycieli, którzy uczestniczą w kreowaniu kariery zawodowej swoich uczniów.

Celem konkursu jest ukazanie innowacyjnych działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego, motywowanie szkolnych doradców zawodowych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie orientacji zawodowej uczniów.

Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie

 

Ze względu na małą liczbę zgłoszonych prac konkursowych Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku unieważnił II edycję Konkursu DROGOWSKAZ.
Nadesłane prace za zgodą autorów mogą wziąć udział w III edycji Konkursu w roku szkolnym 2018/19.