banernew

Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli

fernau11Zapraszamy nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół do udziału w warsztatach i konsultacjach.
Przygotowane formy uwzględniają priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz przygotowują do wdrażania zmian wynikających z reformy oświaty.

13.02.2018
Konsultacje: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w nowoczesnej szkole (prowadzący: A. Antkowska) - godz. 11.00

14.02.2018
Konsultacje: Egzamin ósmoklasisty bez tajemnic! (prowadzący: A. Gabryelczyk) - godz. 11.00

15.02.2018
Warsztaty: Jak przygotować ucznia do egzaminu z języka polskiego po VIII klasie? (prowadzący: A. Gabryelczyk) - godz. 10.00
buttonnowy

16.02.2018
Warsztaty: Tworzenie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (prowadzący: A. Antkowska) - godz. 10.00
buttonnowy

19.02.2018 
Konsultacje: 

 1. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole w świetle prawa oświatowego (prowadzący: I. Kaczmarowska) - godz. 11.30
 2. Program doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (prowadzący: D. Jałoszyński) - godz. 10.00

20.02.2018
Konsultacje dla nauczycieli pracujących z czujnikami PASCO (prowadzący: T. Kozikowska, K. Zawacka, E. Olejnik) - godz. 11.00

21.02.2018 
Warsztaty:

 1. Jak rozwiązywać problemy wychowawcze? (prowadzący: K. Zawacka) - godz. 10.00
  buttonnowy
 2. O czym powinien wiedzieć nauczyciel - zmiany w Karcie Nauczyciela (prowadzący: E. Olejnik) - godz. 11.00
  buttonnowy
 3. Projekt edukacyjny w nowej podstawie programowej (prowadzący: T. Kozikowska) - godz. 10.00
  buttonnowy

Seminarium: Rozwijanie umiejętności uczenia się dziecka (prowadzący: J. Kolibowska) - godz. 14.00
Konsultacje: Efektywna współpraca zespołu klasowego - teoria i praktyka (prowadzący: M. Krzemiński) - godz. 10.00

22.02.2018
Warsztaty:

 1. Każdy nauczyciel doradcą zawodowym (prowadzący: D. Jałoszyński) - godz. 10.00
  buttonnowy
 2. Edukacja antydyskryminacyjnej (prowadzący: D. Łańcucka) - godz. 10.00
  buttonnowy

23.02.2018
Konsultacje: Zmiany w organizacji PPP w szkole/placówce (prowadzący: D. Łańcucka, K. Zawacka) - godz. 11.00