pasek2019

Od przytulania do czytania i pisania

warsztaty

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, doradców metodycznych oraz nauczycieli-terapeutów na warsztaty: Rozwijające baraszkowanie - zastosowanie ruchu rozwijającego w edukacji dziecka.

Terminy:

15.01.2018 r., godz. 15.30–17.45

22.01.2018 r., godz. 15.30–17.45

Ruch jest podstawową formą aktywności dziecka. Umożliwia poznanie siebie i otoczenia. Ma wpływ na rozwój funkcji mózgu oraz układu kostno-szkieletowego, integruje czynności psychiczne warunkujące rozwój poznawczy dziecka i przygotowanie do wykonywania czynności związanych z uczeniem się niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

buttonnowy