banernew

Spotkanie z psychologiem

seminariaKontynuujemy cykl spotkań z psychologiem – zapraszamy na kolejne seminarium, którego tematem będzie: Proces wychowania ucznia w relacji nauczyciel - rodzic.
Seminarium poprowadzi dr hab. Wojciech Gulin - nauczyciel akademicki, psycholog, prorektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.


Termin:

12.12.2017 r., 15.00-17.00

buttonnowy

Edukacji od wychowania nie da się oddzielić, jednym z ważnych warunków prawidłowego rozwoju ucznia jest jego relacja z rodzicami, jakość kontaktu z nimi jest również ważna dla nauczyciela. Rodzic pozytywnie nastawiony do szkoły i nauczyciela istotnie wzmacnia oba wymienione procesy, rodzic negatywnie nastawiony jest w stanie znacząco utrudnić pracę pedagogów. Jak zatem poznać postawę rodzica wobec własnego dziecka, edukacji, wychowania, nauczyciela, a przede wszystkim jak reagować na zachowanie rodziców? Na spotkaniu podjęta będzie próba określenia działań nauczyciela w relacji z rodzicem.

Zapisy do 9 grudnia.