pasek2019

Kreatywne myślenie dziecka

Zabawy rozwijające kreatywne myślenie dziecka, to tytuł warsztatów dotyczących organizacji kreatywnej aktywności dziecka w codziennych sytuacjach z udziałem nauczyciela, na które zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Termin:
07.11.2017 r., godz. 15.30-17.45
14.11.2017 r., godz. 15.30-17.45
21.11.2017 r., godz. 15.30-17.45

buttonnowy