pasek2019

Zaburzenia komunikacji w autyzmie

warsztatyLogopedów oraz nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych zapraszamy do udziału w warsztatach Zaburzenia komunikacji w autyzmie.

Termin:
21.10.2017, godz. 9.00-13.00

buttonnowy

W czasie warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia: zaburzenia rozwoju mowy, podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się dzieci z autyzmem; ocena kompetencji komunikacyjnych w autyzmie; metody stymulacji ekspresji językowej; wytyczne do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu o wysokim i niskim stopniu funkcjonowania.