pass1920

Kierunki polityki oświatowej państwa ustalone
na rok szkolny 2017/2018
przez Minister Edukacji Narodowej