pass1920

 

Czasopisma elektroniczne – zapraszamy do lektury

1. Biblioteka i Edukacja

Temat: zagraniczne staże zawodowe bibliotekarzy.

 

1

2. E-mentor

Temat: nauczanie przez internet, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą.

 

2

3. Edukator Zawodowy

Temat: szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne.

 

3

  

4. Edukator Zawodowy

Temat: promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna.

 

4