pass1920

Polecamy artykuły z czasopism elektronicznych

 

1. Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska, Małgorzata Skibińska: Pedagogika medialna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przykład studiów stacjonarnych w formie online. W: „E-mentor : dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” [online]. 10.2016 [dostęp marzec 2016]. Dostępny w World WideWeb: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/68/id/1288

1

 

2. Maria Pidłypczak - Majerowicz: Bibliotekarze dyplomowani we współczesnej bibliotece naukowej – kłopot czy wyzwanie. W: „Biblioteka i Edukacja” [online]. 03.2017 [dostęp marzec 2017]. Dostępny w World WideWeb: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/177

 

2

 

3. Ewa Gałązka: Rola zajęć pozalekcyjnych w szkole. W: „Edukator Zawodowy” [online]. 03.2016 [dostęp marzec 2016]. Dostępny w World WideWeb: http://www.edukator.ore.edu.pl/285/

 

3

 

4. Robert Praus: Cyfrowi „analfabeci”?. W: „Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy” [online]. 04.2016 [dostęp kwiecień 2016]. Dostępny w World WideWeb: https://issuu.com/czasopismouczmy/docs/czasopismo_marzec-kwiecie__

 

4

 

5. Dorota Uchwat-Zaród, Marcin Zaród: Wykorzystanie TIK do nauczania gramatyki. W: „Języki Obce w Szkole” [online]. 03.2016 [dostęp marzec 2016]. Dostępny w World WideWeb: http://jows.pl/artykuly/wykorzystanie-tik-do-nauczania-gramatyki

 

5