pass1920

Narodowy Dzień Życia podsumowany

IMG 1917Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje" to hasło konferencji regionalnej podsumowującej XIII Narodowy Dzień Życia, która odbyła się 30 marca 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Współorganizatorem przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej-Referat Duszpasterstwa Rodzin, Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” - Oddział we Włocławku oraz Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Po Mszy świętej we włocławskiej katedrze odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów zorganizowanych przez nasze Centrum.

  • konkursu dla nauczycieli na scenariusz przedstawienia teatralnego dotyczącego hasła przewodniego,
  • konkursu plastycznego Chory i Ja - dla przedszkoli i szkół podstawowych,
  • konkursu literackiego na interpretację słów Jana Pawła II Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konferencji obejrzeli montaż słowno-muzyczny pt. „Oskar i Pani Róża przygotowany na podstawie powieści E.E. Schmitta. Wykonawcami byli uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku i Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

Główny cel spotkania to ukazanie wartości każdego życia, rozwijanie postaw empatycznych w stosunku do ludzi mających problemy ze zdrowiem, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na osoby chore.

Dziękujemy nauczycielom, katechetom, wychowawcom, doradcom życia rodzinnego, delegacjom uczniów za tak liczne przybycie i udział w przedsięwzięciu, a gospodarzom za serdeczne i gościnne przyjęcie.