pasek2019

Pracujemy w jury konkursów

17554513 1491956824148369 3371830477288386537 nZawsze chętnie wspieramy szkoły w organizacji przedsięwzięć, szczególnie gdy promują wartości uniwersalne. Nauczyciele konsultanci uczestniczyli w pracach jury konkursów:

- Aneta Gabryelczyk przewodniczyła jednej z komisji konkursu regionalnego Sławię Cię Ziemio słowem i pieśnią, który odbył się w Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II we Włocławku. Wzięło w nim udział ponad 40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Kujaw, Pomorza, Kociewia, Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej. Recytowali oni wiersze i prozę, także teksty pisane gwarą, oraz wykonywali pieśni prezentujące regiony, z których pochodzą.
- Agata Rakoca – Grzybowska reprezentowała nasze centrum w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym w SP 10 we Włocławku. W swojej komisji oceniała projekty informatyczne oraz makiety mrowiska wraz z jego mieszkańcami. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 10 zespołów z klas III oraz 9 zespołów reprezentujących klasy VI szkoły podstawowej.
- Patryk Krzemiński reprezentował naszą placówkę w I Powiatowym Konkursie Ortograficznym "Łortokietek", zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. W przedsięwzięciu brało udział 36 uczniów z 9 szkół powiatu włocławskiego. Patronat Honorowy nad konkursem objęły: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy- Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku, Starostwo Powiatowe, Burmistrz Brześcia Kujawskiego oraz KPCEN we Włocławku.