pasek2019

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji nauczycieli we Włocławku służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
Biblioteka prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Placówki

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły
1. Zastosowanie TIK w dokumentowaniu pracy ucznia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych (warsztat)
2. Excel w pracy nauczyciela (kurs blended learning)
3. Nagrywanie i obróbka filmów edukacyjno-promocyjnych (kurs blended learning)
4. Jak pracować z interaktywną tablicą podczas zajęć dydaktycznych? (warsztat)
5. Motywowanie uczniów do nauki za pomocą TIK (warsztat)
6. Edukacja medialna w szkole (warsztat) 
7. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis jako narzędzie pracy e-nauczyciela (warsztat) 
8. Administrator Szkolny Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis 
9. Gramy z regionem - wirtualna gra po regionie i zasoby platformy Edupolis (warsztat) 
10. Edukacyjne zastosowanie gry Minecraft (warsztat) 
11. Animacja poklatkowa w rozwijaniu kompetencji czytelniczych i medialnych (warsztat)
12. Programowanie a rozwijanie kompetencji logicznego myślenia uczniów (warsztat)
13. E-nauczyciel w realizacji podstawy programowej (kurs blended learning) 

Biblioteka szkolna

1. Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną (warsztat)
2. Multilekcje biblioteczne - prosty sposób na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (warsztat)
3. Broker informacji - nowa rola bibliotekarza (kurs online)
4. Czytelnictwo w dobie cyfrowej - jak zachęcać uczniów do czytania? (warsztat)

Otwarte zajęcia edukacyjne
Zapisy na zajęcia przyjmowane są w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej (pok. nr 6),
telefonicznie pod numerem: 54 231 33 42, wew. 32 lub on-line, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Zajęcia biblioteczne

1.1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
1. Tajemnice Biblioteki Pedagogicznej 
2. Podróż w siedmiomilowych butach po zaczarowanym świecie literatury 
3. Pogotowie książkowe - kolorowe zabawy z książką, chustą i tunelem animacyjnym 
4. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 
5. Podróż do krainy bajek i baśni 
6. Legendy kujawskie 
7. W krainie książek dla dzieci 
8. Interaktywne zabawy z encyklopedią i słownikiem 
9. Z "Lokomotywą" Juliana Tuwima jedziemy w świat 
10. Moje pierwsze spotkanie z teatrzykiem Kamishibai 
11. Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe 
12. O tradycjach i zwyczajach wielkanocnych 
13. Bawimy się światłem - zajęcia kreatywne z wykorzystaniem iluminacji świetlnej 

1.2 Szkoła podstawowa klasy IV – VI
1. Biblioteka pedagogiczna jakiej nie znamy
2. Szlakiem legend i podań kujawskich
3. Od tabliczki glinianej do e-booka - wirtualny przewodnik po historii książki
4. Encyklopedie i słowniki jako źródła informacji
5. Poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł
6. Komunikowanie się ludzi - dawniej i dziś
7. Bezpiecznie żeglujemy w Internecie
8. Wyszukujemy informacje o regionie z wykorzystaniem platformy Edupolis
9. Z grą Minecraft po województwie kujawsko-pomorskim
10. "Jak to drzewiej bywało" - czerpanie papieru i pisanie gęsim piórem
11. Włocławek ,moje miasto - gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
12. Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce
13. O tradycjach i zwyczajach wielkanocnych
14. Alchemia światła - zajęcia kreatywne z wykorzystaniem iluminacji świetlnej

1.3 Gimnazjum
1. Twoje dane, twoja sprawa 
2. Biblioteka Pedagogiczna i jej zasoby 
3. Komunikowanie się ludzi - dawniej i dziś 
4. Komiks - inny wymiar książki 
5. Nie tylko wujek Google i ciocia Wikipedia 
6. Reklama - informacja czy manipulacja 
7. Graffiti sztuka czy wandalizm - inna historia pisma 
8. Cyberprzestrzeń - dobrodziejstwo czy zagrożenie? 
9. Z grą Minecraft po województwie kujawsko-pomorskim

1.4 Szkoła ponadgimnazjalna

1. Internet jako wirtualna biblioteka
2. Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej KPCEN
3. Cyberprzestrzeń - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
4. Jak publikować w sieci? - prawa autorskie i prawa użytkowników
5. Wirtualna biblioteka - poszukiwanie informacji w bibliotekach cyfrowych
6. Co powinien wiedzieć przyszły użytkownik biblioteki akademickiej?