pass1920

O grach w sieci

memory

Nad tym, jak zachęcić uczniów do czytania, zastanawiali się nauczyciele bibliotekarze podczas kolejnego już spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia AKADEMIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY.

Spotkania członków sieci koncentrują się wokół zagadnień związanych z nowoczesnymi formami pracy z uczniami oraz wykorzystaniem niestandardowych form i metod popularyzujących czytelnictwo. Podczas warsztatów uczestnicy poznali grywalizację jako formę pracy z grupą. Nauczyciele bibliotekarze tworzyli gry planszowe dotyczące lektur i książek, które mogą stanowić zachętę do sięgnięcia po słowo pisane.

Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli różnych przedmiotów do wykorzystania w swojej pracy gier i zapisania się na kurs online: „Grywalizacja jako nowoczesna forma pracy z uczniem”.

buttonnowy