pasek2019

Zapraszamy na wyjazd studyjny do Lizbony

Zarządzanie oświatą, doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli to temat wyjazdu studyjnego do Lizbony organizowanego w dniach 4-10 października 2017 r. przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z Unią Europejskich Federalistów.

Formularz zgłoszeniowy

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy: przedstawicieli JST, dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli konsultantów oraz zainteresowanych nauczycieli.

Celem wyjazdu jest poznanie: organizacji systemu kształcenia w Portugalii, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole, sposobów podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli i dyrektorów oraz wymiana doświadczeń.

W programie:

  • wykłady dotyczące podstawowych zasad organizacji oświaty oraz zarządzania placówkami w Portugalii,
  • wizytacje placówek oświatowych różnego stopnia(szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia),prezentacja odwiedzanych placówek,
  • placówki doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • samorządowe zarzadzanie oświatą.
  • możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.

Dodatkowe punkty programu: Cabo da Roca (najdalej na zachód wysunięty punkt lądu stałego Europy), Sintra (portugalski Wersal), Fatima oraz „dotknięcie” Atlantyku.
Uczestnicy po zakończeniu seminarium otrzymają certyfikaty poświadczające udział w formie doskonalenia.

Odpłatność za wyjazd wynosi: 3500zł

Podstawą udziału jest zgłoszenie uczestnika oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 400zł w terminie do 30 stycznia 2017 r. (ze względu na konieczność rezerwacji w liniach lotniczych).

Konto bankowe UEF Łódź: Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455
Przy wpłatach należy dopisać: Lizbona_X.2017 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Pozostałą kwotę można wpłacić jednorazowo lub w ratach w następujących terminach:
I rata do 30.03.2017 r. - 500 zł, II rata do 30.04.2017 r. - 500 zł,III rata do 30.05.2017 r. - 500 zł,IV rata do 30.06.2017 r. - 500 zł,rata do 30.07.2017 r. - 500 zł, VI rata do 30.08.2017 r. - 600 zł

Szczegóły wyjazdu prześlemy drogą mailową.

Wszelkich informacji udziela: Dariusz Jałoszyński - tel.54 231 33 42 w.11