pasek2019

Matematycznie w KPCEN!

ikonkammpEdukacja matematyczna to niezwykle ważna dziedzina wiedzy, dlatego promujemy nauczanie matematyki w przedszkolach i szkołach oraz inspirujemy nauczycieli do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Matematykę można polubić - wszak królową nauk jest.

Zaproszeni eksperci, nauczyciele oraz realizatorzy programu Mistrzowie kodowania podzielili się z uczestnikami wiedzą, a także ciekawymi przykładami dobrych praktyk w rozwijaniu kompetencji matematycznych. W cyfrowy wymiar przeniosła nas prezentacja możliwości robotów Dash'a i Dot'a, które uczyły matematyki.

W ostatniej części wydarzenia zaprosiliśmy uczestników do udziału w warsztatach adresowanych do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także dla nauczycieli pozostałych etapów edukacyjnych. Przebieg spotkania zilustrowała graficznie trenerka myślenia wizualnego. Matematyki można uczyć inaczej, to nie jest niemożliwe, o czym przekonali się uczestnicy konferencji.

Zapraszamy na cykliczne spotkania w ramach konsultacji, debat lub konferencji.

Prezentujemy program konferencji.