pasek2019

Drzwi Otwarte

mido16Na corocznie organizowanych przez naszą placówkę Drzwiach Otwartych mieliśmy przyjemność zaprezentować działalność centrum. 
Bogaty program spotkania wypełniły wystąpienia zaproszonych gości poruszające aktualne kwestie szeroko rozumianego programowania w edukacji oraz interaktywne prezentacje tematyczne ukazujące specyfikę funkcjonowania naszej placówki.

Spotkanie rozpoczął Rafał Lew Starowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN, który przedstawił Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz cyfryzacji edukacji.

Światu wartości i wychowaniu poprzez własną postawę oraz chęci poznawcze nauczyciela poświęcone było wystąpienie Marii Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty.

Doktor habilitowany Wojciech Gulin, wykładowca w Toruńskiej Szkole Wyższej, poruszył natomiast kwestię gotowości psychologicznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym do nauki programowania.

Drugą część programu Drzwi Otwartych naszej placówki wypełniły interaktywne prezentacje tematyczne przygotowane i prowadzone przez pracowników naszego centrum. Motywami przewodnimi były: Aktywność, zabawa, kreatywność zachęcająca do czytania, programowanie, doradztwo zawodowe oraz mała ojczyzna.

Wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do częstych odwiedzin.