pass1920

Kierunki polityki oświatowej państwa ustalone
na rok szkolny 2016/2017
przez Minister Edukacji Narodowej

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży:


1.    Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. Sygn. 97840 Czytelnia
2.    Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod red. Małgorzaty Pietrzak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. Sygn. 98256 Czytelnia
3.    Wielkie małe książki : lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński ; [ilustracje Iwona Chmielewska et al.]. - Poznań : MediRodzina, 2015. Sygn. 98497Czytelnia

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i  placówkach:


1.    Edukacja wczesnoszkolna : scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko / [oprac. i red. Eryk Chilmon]. - Wrocław : Presscom, cop. 2015. Sygn. 98425
2.    Nauka programowania z Minecraftem : buduj niesamowite światy z wykorzystaniem mocy Pythona! / Craig Richardson ; [przekł. Maciej Baranowski i Małgorzata Dąbkowska-Kowalik]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. Sygn. 98472
3.    Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Sygn. 98474

 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:


1.    Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Sygn. 98454
2.    Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Sygn. 98483
3.    Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : Difin, 2016. Sygn. 98501 Czytelnia


Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy:


1.    Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / red. Szymon Kuszak. - Pakiet materiałów . - Poznań : Forum Media Polska, 2015-2016. Sygn. 97691 Czytelnia
2.    Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). - Warszawa : Difin, 2016. Sygn. 98414
3.    Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami : przykładowe rozwiązania / [aut. Paulina Zaręba et al.]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. Sygn. 98320