pasek2019

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w połowie czerwca zbierze się zespół przyznający świadczenia z ZFŚS w celu rozdysponowania środków na wypoczynek letni pracowników, emerytów, rencistów i ich dzieci.
W związku z powyższym przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na wyżej wymieniony cel do 31 maja 2019 r. w pokoju nr 107 (A. Olejniczak-Musiał).

Druk „Wniosku o przyznanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” do pobrania tutaj.