pasek2019

KWIECIEŃ Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu

 

IMG 723527 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się seminarium pn. "Rozpoznanie autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera na tle innych zaburzeń rozwojowych".

Szkolenie poprowadziła Małgorzata Jabłońska, Prezes Towarzystwa Autyzmu w Toruniu.

Więcej…
 

Prawo oświatowe - zmiany i nowości

phiphi

Zmiany w systemie oceniania na lekcjach WF-u.
Trwają konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Od nowego roku szkolnego przy stawianiu ocen brane będą pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów, ich chęci, wysiłek i systematyczność. Zaproponowane zmiany wynikają m.in. z dużej ilości zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i mają zwiększyć aktywność na rzecz kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zmienią się zasady wynagradzania egzaminatorów.

Po raz pierwszy zadania z matematyki na egzaminie gimnazjalnym nauczyciele sprawdzą z wykorzystaniem nowego systemu e-oceniania, otrzymają pojedyncze zadania, a to ile zarobią będzie zależeć od liczby sprawdzonych zadań i od stopnia ich trudności.

 

 

Debata oświatowa Dlaczego warto się uczyć?

 

IMG 7060To już trzecia z cyklu debat oświatowych organizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tym razem adresowana do szkół podstawowych z powiatu rypińskiego.

Celem spotkania, które odbyło się 20 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie było podnoszenie efektów kształcenia w szkołach podstawowych powiatu rypińskiego.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Gościli u nas


img 699016 kwietnia gościli w naszej placówce Domicela Kopaczewska - Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Ewa Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Więcej…
 

Prawo oświatowe - zmiany i nowości

phiphi8 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

W klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych zajęcia będą kończyć się w ostatni piątek czerwca lub stycznia, w zależności od tego, czy rozpoczęły się we wrześniu czy w lutym. Dodatkowo, zmienią się zasady ustalania dni wolnych od zajęć w związku z przeprowadzaniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 roku. Nowości dotyczą m.in. opłaty za kolejny egzamin maturalny(3), która ma wynosić 1,6% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. W obecnym stanie prawnym egzamin maturalny w każdym przypadku jest bezpłatny.

 

XI Narodowy Dzień Życia

IMG 0088 225 marca 2015 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyła się konferencja regionalna związana z XI Narodowym Dniem Życia pod hasłem 'Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka".

Więcej…
 

Gala Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy
o Wielkich Polakach

wielcyp19 marca 2015 r. w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła się gala III edycji Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach. Tegoroczna edycja poświęcona była życiu i przesłaniu błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego na tle historii Kościoła i skautingu w Polsce w latach 1913-1945.

Więcej…
 

Wirtualny Dzień Odkrywania Talentów

wdotminiW związku z obchodzonym 21 marca Dniem Odkrywania Talentów prezentujemy osiągnięcia szkół i placówek w dziedzinie rozwijania i odkrywania uzdolnień uczniów oraz osiągane przez nich sukcesy. Mamy nadzieję, że zamieszczone przykłady dobrych praktyk będą dla Państwa inspiracją do podejmowania działań w tym zakresie.

Wirtualna wystawa literatury dotyczącej tej tematyki w naszej bibliotece.

 
«pierwszapoprzednia31323334353637383940następnaostatnia»

Strona 33 z 41
 

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

bip

 

logo

____________________

men

 

kobydgoszcz

oke

koweziu

ore

 

_____________________

cenbydg

20150120 kpcen

rsz

_____________________

mam 6 lat

diagnoza

jakpracowac

 

indywid

filmoteka